Due diligenceDue diligence

Serviciul de due diligence include totalitatea activităților de analiză și verificare a informațiilor de natură tehnică cuprinse în documentațiile tehnice întocmite în vederea dezvoltării unui proiect de amenajări hidroenergetice.

Efectuăm due diligence pentru toate fazele unui proiect hidroenergetic, această activitate se finalizează printr-un raport tehnic care cuprinde un diagnostic al situației analizate și stabilirea unor soluții.