Studii de teren

La începerea fiecărei investiții, specialiștii noștri studiază amplasamentul viitoarei investiții din punct de vedere topografic, geotehnic, hidrologic, al regimului juridic al terenului și al racordării la Sistemul Energetic Național.

Studiul topograficse realizează de către topografi autorizați, folosind sistemul de coordonate STEREO 70, astfel încât terenul să fie bine detaliat în format digital. Studiul topografic se avizează la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Studiul geotehnicse întocmește de către ingineri specializați pentru determinarea terenului de fundare în care urmează să se amplaseze construcția. Se efectuează foraje geotehnice, se prelevează probe pentru întocmirea buletinelor de laborator.

Studiul hidrologicse elaborează de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor București. Un studiu hidrologic complet creează o imagine reală asupra capacității râului și conține date rezultate dintr-un șir considerabil de ani în care au fost măsurate și înregistrate debitele zilnic.