Urmarirea comportarii

Deținătorii de construcții hidrotehnice sunt obligați să urmărească comportarea în timp a acestora pe baza unor proiecte specializate care respectă legislația în vigoare și care sunt părți componente a sistemului calității în construcții.

Activitatea de urmărire a comportării construcțiilor hidrotehnice constituie o activitate sistematică de culegere, înregistrare și valorificare a unor date și informații specifice. Acestea rezultă din observații directe și măsurători asupra unor parametri care definesc starea și evoluția stării desiguranță a construcțiilor, în raport cu acțiunile la care sunt supuse.

Obiectivul principal al urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice constă în evaluarea stării tehnice a acestora pe întreaga perioadă de existență.

Firiza poza meniu