Regularizari de râuri este o ramură a construcţiilor hidrotehnice care se ocupă cu studiul şi influenţarea în sensul dorit, prin lucrări inginereşti a proceselor de albie.

Scopul final al lucrărilor de regularizări este crearea echilibrului între curent şi albie fară a intrerupe procesele de albie.

Procesele de albie sunt acele fenomene care se produc în mod natural datorită curgerii debitului lichid, a celui solid şi a gheţurilor, după cum urmează:

  • eroziunea malurilor şi a patului albiei în cazul în care viteza are valori mari, rezultă aluviuni;
  • depunerile de aluviuni în zonele unde viteza apei în albie scade sub anumite valori;
  • ca urmare a eroziunilor şi depunerilor se produce evoluţia în timp a traseului în plan şi a profilului lolngitudinal al râului.

Calculele hidraulice in regim natural și amenanjat se fac cu ajutorul programului de calcul Hec Ras, care este destinat modelarii hidrodinamice a cursurilor de apă.

Pe baza profilelor transversale prin albia râului se determină caracteristicile hidraulice ale acestora, nivelul maxim al apei respectiv zonele inundabile. 

Regularizare de rau