Expertizare

Expertiza tehnică  reprezintă documentația care evaluează starea de siguranță în exploatarea barajelor și a lucrărilor hidrotehnice speciale și face recomandări pentru îmbunătățirea comportării acesteia.

Etapa este obligatorie în toate etapele de realizare și exploatare a construcțiilor: proiectare, execuție, exploatare în perioada de execuție, exploatare curentă și post-utilizare sau abandonare.

În cadrul echipei, expertizarea tehnică este efectuată de specialistulul nostru în domeniu, autorizat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

Expertizare