Asistența tehnicăAsistenta tehnica

Asistența tehnică se desfășoară pe toată durata de implementare a investiției constând în vizite la amplasamentul lucrării.

Această activitate implică verificarea calității execuției lucrărilor și a modului de respectare a proiectului, precum și consultanță de specialitate acordată beneficiarului privind execuția lucrărilor și eventuale probleme legate de acestea.