Avizare autorizare
Avizare autorizare

Etapa premergătoare solicitării unui Certificat de Urbanism presupune obţinerea punctului de vedere al autorităţii administrativ teritoriale de unde aparține viitoarea lucrare.

Pentru Autorizația de Construire, beneficiarul trebuie să obțină toate avizele, acordurile și terenurile pe care se vor amplasa lucrările, precum și alte aprobări solicitate prin Certificatul de Urbanism, după cum urmează:

 • Avizul de Gospodărire a Apelor
 • Acordul de Mediu
 • Aviz amplasament Electrica
 • Aviz de la Primărie
 • Aviz Sănătatea Populației
 • Aviz ISU-PSI
 • Aviz Stat Major General
 • Aviz Romsilva/Direcția Silvică/Ocolul Silvic
 • Aviz Drumuri Naționale/Județene/Comunale/Forestiere
 • Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea investiției
 • Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

În afară de cele enumerate mai sus, emitentul Certificatului de Urbanism poate solicita în plus și alte avize/acorduri pe care firma noastră le poate oferi.

Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile legii.

Pentru ca o amenajare finalizată să obțină autorizaţie de funcţionare,  beneficiarul investiţiei trebuie să solicite autorităților competente următoarele autorizaţii:

 • Autorizația de Gospodărire a Apelor
 • Autorizația de  Mediu
 • Autorizaţie şi Licenţă ANRE