Amenajările hidroenergetice
sunt sisteme cu mai multe elemente individualizate, articulate funcţional. Ansamblul acestor construcții și instalații asigură transformarea energiei hidraulice în energie electrică. Acest ansamblu este format, în principal, din priza de captare, aducțiunea de apă și centrala hidroelectrică.

Prizele de captare sunt elemente componente ale amenajărilor hidroenergetice unde apa este preluată din râu (prize de mal, prize tiroleze si captări cu gratar Coandă) și care asigură deznisiparea apei.

Purtătorul de energie apa, transportată prin intermediul aducțiunii, este prelucrată în turbină și este evacuată în râu prin canalul de racord cu albia, asigurând astfel o cantitate de energie electrică din surse regenerabile.

Centralele hidroelectrice reprezintă instalaţiile cele mai simple de obţinere a energiei electrice. Acestea valorifică energia hidraulică a unui sector de râu fără a modifica regimul de curgere al acestuia.

Amenajari hidroenergetice