Reabilitarea şi retehnologizarea amenajărilor hidroenergetice

Echipa 4C Project Consulting elaborează proiecte de retehnologizare şi reabilitare structurală a amenajărilor hidrotehnice, având ca scop mărirea capacităţii de producţie a acestora.

Pregătirea unei amenajări existente pentru un nou ciclu de viaţă presupune atât intervenţii asupra structurii de rezistenţă a clădirilor degradate în timpul exploatării, cât şi acţiuni de creştere a randamentului echipamentelor.

Compania noastră dispune de personal calificat în elaborarea proiectelor de reabilitare structurală a elementelor componente ale unei amenajări hidroenergetice (priză de captare, baraj, conductă de aducţiune, Rabilitare retehnologizarecentrală hidroenergetică, bazin compensator). Reabilitarea unui proiect porneste de la relevarea stării sistemului structural şi continua cu stabilirea măsurilor de intervenţie şi proiectarea lor.

În ceea ce priveşte retehnologizarea, se analizează mai întâi starea tehnică a echipamentelor constatându-se o durată de viață depașită, uzură fizică avansată, uzură morală, iar ulterior, se ia decizia fie de îmbunătățire a acestora, fie de înlocuire cu alte echipamente performate, moderne.

Printre avantajele acestor acţiuni de reabilitare şi retehnologizare a amenajărilor existente se numără:

  • creşterea gradului de siguranţă în funcţionare – adaptarea construcţiilor existente la standardele şi normativele în vigoare la această dată;
  • creşterea randamentelor hidroagregatelor;
  • utilizarea optimă a debitelor disponibile prin dotarea centralelor cu echipamente moderne, performante;
  • dotarea amenajărilor cu sisteme de monitorizare şi control ce pot fi operate de la distanţă, permiţând astfel exploatarea fără personal permanent;
  • scăderea costurilor de mentenanţă prin dotarea cu echipamente performante, moderne;
  • reducerea impactului asupra mediului înconjurător prin eliminarea riscului de poluare.