Documentaţii tehnice

Activitatea de bază a firmei este proiectarea construcţiilor hidrotehnice şi întocmirea documentaţiilor tehnice ale acestora, care începe odată cu finalizarea studiilor de teren.

Documentațiile tehnice elaborate de către companie constituie oportunități de investiții, proiectele realizate fiind o încurajare pentru dezvoltarea economiei și exploatarea energiei regenerabile.

Punem la dispoziție toate detaliile necesare investițiilor în domeniul amenajărilor hidrotehnice.

Întocmirea documentaţiilor tehnice se face conform prevederilor legislative în vigoare, corelate cu normele europene utilizând softuri licențiate în activitatea de proiectare.