Compania noastră elaborează proiecte tehnice și detalii de execuție pentru o gamă variată de lucrări hidrotehnice, începând de la amenajări hidroenergetice (microhidrocentrale), amenajări piscicole, construcții hidroedilitare și până la reabilitarea și retehnologizarea unor lucrări existente sau regularizări ale cursurilor de apă.

Pentru a ne ridica la un standard de calitate al produselor livrate cât mai ridicat, în procesul de proiectare utilizăm programe de calcul performante, dedicate fiecarei etape în parte.

Calculele hidraulice în regim natural și amenajat se fac cu ajutorul programului de calcul Hec Ras, care este destinat modelării hidrodinamice a cursurilor de apă. Pe baza profilelor transversale prin albia râului se determină caracteristicile hidraulice ale acestora, nivelul maxim al apei respectiv zonele inundabile, oferindu-ne astfel posibilitatea de a realiza o amplasare optimă, din punct de vedere funcțional, al amenajării pe cursul de apă.

În ceea ce privește calculele structurale, de rezistență, inginerii noștri utilizează programul specializat SCIA Engineer. Acesta este un sistem software grafic pentru proiectarea, calculul și verificarea structurilor, fiind un instrument cu rezultate foarte bune în orice mod de lucru și pe structuri cu o complexitate ridicată.

Pentru realizarea planurilor de execuție se utilizează software-ul dedicat Allplan Inginerie, acesta suportând întregul proces de proiectare, de la primele schite de arhitectură până la realizarea desenelor de ansamblu și a desenelor detaliate, de execuție. Acest instrument permite în orice moment vizualizarea tridimensională a modelului, cu posibilitatea intervenirii pe structură în orice etapă a proiectării. De asemenea, software-ul generează extrase de materiale, marja de eroare în elaborarea listelor de cantități pentru execuție fiind astfel redusă la minim.

Utilizarea unor programe performante în procesul de proiectare garantează livrarea către client a unui produs optim în ceea ce privește costurile de execuție, dar și a unor documentații tehnice de calitate, cu avantaje clare în procesul de execuție.