Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate precede dezvoltarea tehnică şi punerea în aplicare a investiției. Din raţiuni de limitare a costurilor cu realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiecte, studiul de fezabilitate poate fi precedat de studiul de prefezabilitate.

Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru a evidenția necesitatea și oportunitatea investiției, cuprinzând atât scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse, cât și costul estimativ al investiției.

Elaborăm studiul de fezabilitate care conține informațiile necesare evaluării tehnice și financiare a proiectului, inclusiv indicatorii financiari, respectiv, analiza cost-beneficiu şi definirea variantelor posibile de realizare a obiectivului de investiții, finalizându-se prin alegerea variantei optime. Scopul lui este de a reflecta viabilitatea proiectului şi de a oferi o imagine de ansamblu asupra viitoarei investiții.

SF