Servicii de Proiectare retele de apa si canalizare:

 

  • Consultanta de specialitate pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu apa si evacuare la canal a apelor menajere si pluviale;
  • Studiul de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie, asistenta tehnica pe durata executiei, pregatirea dosarelor pentru obtinerea autorizatiei de construire, obtinerea altor avize si acorduri;
  • Solutii, avizare si proiectare pentru retele de apa si canalizare, statii de pompare, bazine de retentie, prize de captare etc.

constructii hidroedilitare