2CHEMP BISTRITA
Denumire proiect: RETEHNOLOGIZARE CHEMP BISTRITA
Localizare: Bistriţa, județul Bistriţa-Năsăud, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. MINERAL OIL S.R.L.
Putere instalată: 1,506 MW
Productie estimata de energie: 3.691 MWh/an
Turbina: Kaplan
Data începerii execuției: 01.09.2014


RETEHNOLOGIZARE CHEMP BISTRIŢA se realizează în intravilanul localităţii Bistriţa pe râul Bistriţa.

Lucrarea cuprinde reabilitarea zonei de captare, decolmatarea bazinului compensator şi înlocuirea echipamentelor hidromecanice.

Lucrările la bazinul compensator vor presupune şi realizarea unui canal de dirijare a curentului de apă direct spre turbine.

Centrala hidroelectrică de mică putere va fi echipată cu două turbine Kaplan.

Chemp Bistrita