1BUDAC I
Denumire proiect: AMENAJARE HIDROENERGETICĂ PE RAUL BUDAC, TRONSON I
Localizare: Comuna Dumitrita, sat Budacu de Sus, județul Bistrita-Nasaud, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. ROTT HAUS CONSTRUCT S.R.L.
Putere instalată: 0,70 MW
Productie estimata de energie: 2.300 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii in functiune:  Mai 2011

 

Amenajarea hidroenergetică Budac I este amplasată pe raul Budac, priza de captare fiind situata amonte de confluenţa cu pârâul Izvorul Muntelui.

Lucrarea cuprinde o priză de captare a apei, un tronson de aductiune si o microhidrocentrala.

Priza de captare este situată  la cota 888,05 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,05 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și are diametrul de 900 mm cu o lungime totală de 1520 m.

Microhidrocentrala este situata la cota absoluta 809,34 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 1,05 m3/s și o cădere brută de circa 79,0 m. Echipamentul este proiectat sa dezvolte o putere instalata de 0,70 MW si sa produca circa 2300 MWh/an.

Centrala