CHEMPD1CHEMP D1
Denumire proiect
: AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ DRĂGAN CHMEP D1
Localizare: Comuna Budureasa, județul Bihor, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. HIDROART S.R.L.
Putere instalată: 1,409 MW
Producție estimată de energie: 4.381 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii în funcțiune: Iulie 2014

 

Tronsonul acesta de lucrare cuprinde o priză de captare a apei, un tronson de aducțiune și o microhidrocentrală.

Priza de captare P1D este situată la cota 1.030,21 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,60 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și are diametrul de 1.100 mm cu o lungime totală de 2.930 m.

Microhidrocentrala CHEMP D1 este situată la cota absolută 923,14 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 1,6 m3/s și o cădere brută de 107,07 m. Echipamentul este proiectat să dezvolte o putere instalată de 1,409 MW și să producă circa 4.381 MWh/an.

Aductiune Tronson I