3CUGIR
Denumire proiect: AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ CUGIR AMONTE BARAJ CANCIU
Localizare: Orasul Cugir, județul Alba, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. ROTT HAUS CONSULTING S.R.L.
Putere instalată:  2,09 MW
Productie estimata de energie: 8.569 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii in functiune:  Decembrie 2012

 

Tronsonul acesta de lucrare cuprinde o priză de captare a apei, un tronson de aducțiune și o centrală hidroelectrică.

Priza de captare P1C este amplasată la cota 1.198,00 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,50 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și are diametrul de 900 mm cu o lungime totală de 3.060 m.

Microhidrocentrala MHC C2 este situată la cota absolută 1.015,27 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 1,5 m3/s și o cădere brută de 182,73 m. Echipamentul este proiectat să dezvolte o putere instalată de 2,09 MW și să producă circa 8.569 MWh/an.

Centrala