chempD1CHEMP D2
Denumire proiect: AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ DRĂGAN
Localizare: Comuna Budureasa, județul Bihor, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. HIDROART S.R.L.
Putere instalată: 2,539 MW
Producție estimată de energie: 8.671 MWh/an
Turbina: Francis
Data punerii în funcțiune: Decembrie 2013

Tronsonul acesta de lucrare cuprinde două prize de captare a apei, două tronsoane de aducțiune și o microhidrocentrală.

Priza de captare P1C este amplasată la cota 919,70 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,40 m3/s.

Priza de captare Ps este situată la cota 919,70 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,60 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și este împărțită în doua tronsoane cu diametre de 1.000 mm respectiv 1.500 mm, având o lungime totală de 4.370 m.

Microhidrocentrala CHEMP D2 este situată la cota absolută 858,50 mdMN, echipată cu două turbine de tip Francis, dimensionate la un debit instalat de 3,0 m3/s și o cădere brută de 61,20 m. Echipamentul este proiectat să dezvolte o putere instalată de 2,539 MW și să producă circa 8.671 MWh/an.

Aductiune Tronson II