pozaBUDAC II
Denumire proiect: AMENAJARE HIDROENERGETICĂ PE RAUL BUDAC, TRONSON II
Localizare: Comuna Dumitrita, sat Budacu de Sus, județul Bistrita-Nasaud, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. ROTT HAUS CONSTRUCT S.R.L.
Putere instalată: 2,00 MW
Productie estimata de energie: 2.300 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii in functiune:  Iulie 2012

 

Amenajarea hidroenergetică Budac II este amplasată pe raul Budac, centrala fiind situata amonte de confluenţa cu pârâul Blidireasa.

Lucrarea cuprinde o priză de captare a apei, un tronson de aductiune si o microhidrocentrala.

Priza de captare este situată  la cota 730,50 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,80 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și are diametrul de 1100 mm cu o lungime totală de 4260 m.

Microhidrocentrala este situata la cota absoluta 592,00 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 1,80 m3/s și o cădere brută de circa 138,0 m. Echipamentul este proiectat sa dezvolte o putere instalata de 2,00 MW si sa produca circa 7350 MWh/an.

Centrala