2BOȘOROG
Denumire proiect: AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ CUGIR AMONTE BARAJ CANCIU
Localizare: Orașul Cugir, județul Alba, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. ROTT HAUS CONSULTING S.R.L.
Putere instalată: 1,49 MW
Productie estimată de energie: 6.227 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii în funcțiune: Martie 2013

                                               

Tronsonul acesta de lucrare cuprinde o priza de captare a apei, un tronson de aductiune și o centrala hidroelectrica.

Priza de captare P2C este situată la cota 1.171,20 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,40 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și are diametrul de 1.000 mm cu o lungime totală de 4.325 m.

Microhidrocentrala MHC C1 este situată la cota absolută 1.028,82 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 1,4 m3/s și o cădere brută de circa 142,38 m. Echipamentul este proiectat să dezvolte o putere instalată de 1,49 MW și să producă circa 6.227 MWh/an.

Centrala