1.3 prizaBUDUSEL
Denumire proiect: AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ BUDUSEL
Localizare: Comuna Cetate, sat Satu Nou, județul Bistrita-Nasaud, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. BUDUSEL HIDRO S.R.L.
Putere instalată:  0,887 MW
Productie estimata de energie: 2.925 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii in functiune: Ianuarie 2015

 

Amenajarea hidroenergetică Budusel este amplasată pe sectorul de râu situat aval de confluenţa cu pârâul Sarita.

Lucrarea cuprinde o priză de captare a apei, un tronson de aductiune si o microhidrocentrala.

Priza de captare este situată  la cota 658,45 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 0,50 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și este împărțită în două tronsoane cu diametre de 700 mm, respectiv 800 mm, având o lungime totală de 5615 m.

Microhidrocentrala este situata la cota absoluta 442,80 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 0,50 m3/s și o cădere brută de circa 215,65 m. Echipamentul este proiectat sa dezvolte o putere instalata de 0,887 MW si sa produca circa 2925 MWh/an.

Centrala