Poza principalaAHE NIRAJUL MARE
Denumire proiect: AMENAJARE HIDROENERGETICĂ  DE MICA PUTERE PE RAUL NIRAJUL MARE
Localizare: Comuna Chiheriu de Jos, județul Mures, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. NIRAJ ENERGY S.R.L.
Putere instalată: 1,646 MW
Productie estimata de energie: 5.971 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii in functiune:  Decembrie 2015

 

Amenajarea hidroenergetică Nirajul Mare este amplasată pe sectorul de râu situat intre confluenţa cu pârâul Tigla si confluenta cu raul Nirajul Mic.

Lucrarea cuprinde o priză de captare a apei, un tronson de aductiune si o microhidrocentrala.

Priza de captare este situată  la cota 934,50 mdM și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 0,75 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și are diametrul de 700 mm, având o lungime totală de 6130 m.

Microhidrocentrala este situata la cota absoluta 655,90 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 0,75 m3/s și o cădere brută de circa 278,55 m. Echipamentul este proiectat sa dezvolte o putere instalata de 1,646 MW si sa produca circa 5971 MWh/an.

Centrala