Poza principalaRACATAU
Denumire proiect: AMENAJARE HIDROENERGETICĂ RACATAU
Localizare: Comunele Maguri Racatau si Marisel, județul Cluj, ROMÂNIA
Beneficiar: S.C. ATS ENERGY S.R.L.
Putere instalată: 1,62 MW
Productie estimata de energie: 5.877 MWh/an
Turbina: Pelton
Data punerii in functiune:  Noiembrie 2013Amenajarea hidroenergetică Racatau este amplasată pe sectorul de râu situat aval de confluenţa cu pârâul Dobrus.

Lucrarea cuprinde o priză de captare situată  la cota 1145,46 mdMN și este dimensionată pentru tranzitarea unui debit instalat de 1,50 m3/s.

Conducta de aducțiune este realizată din PAFSIN și este împărțită în două tronsoane cu diametre de 1100 mm, respectiv 1200 mm, având o lungime totală de 5995 m.

Microhidrocentrala este situata la cota absoluta 1021,86 mdMN, echipată cu o turbină de tip Pelton, dimensionată la un debit instalat de 1,50 m3/s și o cădere brută de circa 123,60 m. Echipamentul este proiectat sa dezvolte o putere instalata de 1,62 MW si sa produca circa 5877 MWh/an.

Centrala