CADRU LEGISLATIV SILVIC

  • Legea 46/27.03.2008 Codul Silvic;
  • Ordin 25/19.02.2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national;
  • Ordin 924/17.02.2011 aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national.