CADRU LEGISLATIV APE

  • Legea 107/25.09.1996 – Legea Apelor;
  • Directiva 60/2000/EC privind Stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei;
  • Legea 310/2004 si 112/2006 modificari si completari la Legea Apelor;
  • Ordin MMGA 661/28.06.2006 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor ;
  • Ordin MMGA 662/28.06.2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
  • HG 632/20.06.2007 privind aprobarea inchirierii unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane“;
  • HG 1202/02.12.2010 actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa;
  • Ordin MMP 980/28.02.2011 pentru Aprobarea Instructiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire si executare a garantiei financiare pentru blocarea amplasamentului de catre viitoarele investitii de tip microhidrocentrale.