Promotorul de proiect 4C Project Consulting anunță lansarea proiectului “Energie regenerabila pentru 4C Project Consulting” în valoare totală de 69.686 Euro.
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 52.881 Euro oferit din granturi norvegiene în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel SGS 1.1: “Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM-uri și ONG-uri”, în baza contractului de finanțare încheiat cu Innovation Norway.
Perioada de implementare a proiectului este până la data de 31.12.2023. 
 
Obiectivele urmărite pentru realizarea investiției au fost:
• Realizarea unei instalații noi pentru producerea de energie/electricitate regenerabilă din alte Surse Regenerabile de Energie ce va fi utilizată pentru consumul propriu 
• Contribuție la reducerea emisiilor CO2 
• Reducerea cheltuielilor cu privire la achiziția de energie electrică
 
Proiectul va avea următoarele rezultate:
Indicatori de rezultat:
• Reducerea emisiilor echivalente CO2: 12 tone de CO2 echivalent/an;
• Producția de energie din surse regenerabile: 40 MWh/an
 
Indicatori de realizare:
• Capacitate instalată pentru producția de energie electrică din alte surse regenerabile: 0,04095 MW
• Numărul de noi instalații pentru producția de energie regenerabilă: 1 nouă instalație fotovoltaică
 
Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la datele de mai jos: 
4C PROJECT CONSULTING SRL, VÂNĂTORULUI 34, AP. 4 , Cod: 400209, tel: 0264 434074/ 0364 566741, fax: 0264 434070, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
 
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul “Programului de Energie din România”

 

The project promoter 4C Project Consulting announces the launch of the project "Renewable Energy for 4C Project Consulting" with a total value of 69.686 Euro.
The project benefits from a grant amounting to 52,881 Euro provided from Norwegian grants under the Energy in Romania Programme, SGS Call 1.1: "Hydropower, Geothermal and other RES for SMEs and NGOs", based on the funding contract with Innovation Norway.
The project implementation period is until 31.12.2023.

The objectives pursued for the implementation of the investment were:
- To build a new plant for the production of renewable energy/electricity from other Renewable Energy Sources to be used for own consumption.
- Contribution to the reduction of CO2 emissions
- Reduction of expenditure on electricity purchase

The project will have the following results:
Result indicators:
- Reduction of CO2 equivalent emissions: 12 tonnes of CO2 equivalent/year;
- Renewable energy production: 40 MWh/year

Output indicators:
- Installed capacity for electricity generation from other renewable sources: 0.04095 MW
- Number of new installations for renewable energy production: 1 new photovoltaic installation 

For more information about the project you can contact us at the contact details below:
4C PROJECT CONSULTING SRL, VÂNĂTORULUI 34, AP. 4 , Code: 400209, tel: 0264 434074/ 0364 566741, fax: 0264 434070, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

Funded with the support of grants from Norway through the EEA Financial Mechanism 2014-2021, within the framework of the "Romanian Energy Programme".

DJI 0720DJI 0773DJI 0749DJI 0761

 

Comunicat presa

 

Comunicat de presa 2