legal
În domeniul hidroenergetic şi hidrotehnic cadrul legistaltiv este unul complex, atât în fazele de proiectare, execuţie, cât şi în faza de exploatare.

Facem referire aici la principalele domenii legislative:

  • Ape
  • Mediu
  • Silvic
  • Energetic
  • Siguranţa barajelor