„Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul” (Henry David Thoreau)


Personalul implicat în realizarea activității companiei este constituit dintr-o echipă bazată pe comunicare și încredere. Echipa noastră este formată din persoane tinere cu o pregătire profesională solidă în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, dovedind experiență în amenajări hidroenergetice, baraje și lucrări hidrotehnice speciale, având totodată și atestări în acest domeniu.

Atestările obținute de către angajații firmei și experiența acestora oferă garanția profesionalismului, acesta reflectându-se în toate proiectele realizate.

Compania încurajează dezvoltarea personalului angajat prin oferirea de cursuri de pregătire profesională și de specializare în domeniu. Conducerea firmei și cultura organizației sunt orientate spre crearea unui mediu plăcut pentru desfășurarea muncii, recompensarea, motivarea și valorificarea personalului. În toate activitățile din cadrul firmei sunt implicați și antrenați toți angajații, constituind astfel temelia unei echipe de succes.
Echipa
Pentru a realiza munca la standardele dorite de către clienți și pentru a îndeplini obiectivele companiei, punem la dispoziția angajaților toate dotările necesare, incluzând programe informatice pentru proiectare și aparatură hardware performantă.